Inmemory logo

Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn beskriver rättigheterna för personuppgifter och vårt ansvar för att skydda dessa. Policyn gäller för alla tjänster som In Memory AB erbjuder och bedriver.

Behandlingsansvarig

VD för Memosoft AS (Bjarne Johnsen) och VD för In Memory AB (Sofia Apel Forsberg) är på uppdrag av tryck- och webblösningarnas användare, ansvariga för bolagets behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som sparas 

Vi sparar följande personupplysningar om våra användare (begravningsbyråerna), deras kunder (beställaren av begravningen), andra anhöriga och medverkande kring begravningen:

Namn, adress, telefonnummer, e-postadresser och korrespondens. 

I tillägg sparar vi bilder från begravningen och vid vissa tillfällen innehåller dessa bilder släkt och vänner av den avlidne, samt deltagare vid begravningen.

I vår QR-lösning sparar vi följande uppgifter:

Användarens namn, e-postadress och och lösenord i krypterade former, samt leveransadress och telefonnummer.

I tillägg sparar vi ljudfiler, bilder och filmer som laddats upp av användaren, samt e-postadressen till mottagaren av hälsningar.

Syftet med behandlingen

Vi behandlar informationen för att underlätta begravningsbyråerna, så att de kan sätta upp dokument och generera tryckfiler för produktion av våra produkter.

Vi använder också uppgifterna för att byråerna enkelt skall kunna skicka e-post med korrektur till anhöriga och deltagare kring begravningen och ha tillgång till leveransadresser för att effektivisera distributionen av våra produkter.

Grunden för behandlingen 

Information såsom namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och bilder används för att kunna uppfylla trycksaksportalens krav och förväntan om effektivitet och användarvänlighet. Syftet för denna behandlingen är enligt dataskyddsforördningens artikel 6 (b).

Där du gett ditt samtycke, används också uppgifterna till att ge dig information och erbjudanden knutna till användaren av Inmemory, via e-post, telefon och SMS. Syftet för denna behandlingen är enligt dataskyddsforördningens artikel 6 (a). Du kan när som helst tacka nej till att motta denna typ av information från oss.

Hämtning av personuppgifter

Vi sparar de personuppgifter du har fört över via integrationen med begravningsbyråns affärssystem eller som du har registrerat/laddat upp manuellt i våra webblösningar.Vi använder cookies på våra webbsidor för att ge dig som besöker sidan optimal kundupplevelse och service. Lag om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användning av cookies. Läs mer om cookies här.

Delning av uppgifter till tredje part

För att kunna uppfylla våra produktions- och distributionsförpliktelser, delas nödvändiga uppgifter och information till våra samarbetspartners som till exempel: tryckerier (främst Ink n Art Produktionsbyrå AB), Schenker, PostNord, Remove.bg, etc. Utöver detta kommer vi inte dela, sälja, överföra eller på något annat sätt dela personuppgifter till andra, om vi inte enligt lag är skyldiga att göra det.

Radering av personuppgifter

Vi och våra leverantörer raderar och arkiverar enligt lagens bestämmelser.

Rättigheter för den registrerade

Vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen och dess förordningar. Du har all rätt att kräva insyn,flytt, borttagning och justering av personuppgifter.

Det kan överklagas till Datainspektionen för behandling om det uppstår en tvist kring reglerna.

Informationssäkerhet

Vi säkerställer din personliga information genom både fysisk och virtuell åtkomst och åtkomstkontroll.

Kontaktinformation

Vid frågor om vilka upplysningar som är registrerade, justering och borttagning kan du skicka din förfrågan skriftligt till följande adresser:

personvern@memosoft.no 

Memosoft AS
Postboks 269
3201 Sandefjord
Norge